Genel KültürPsikoloji

Göç Krizi Nedir? Psikolojiye Etkileri Nelerdir?

Eşleştirilen

Göç Krizi Nedir? Psikolojiye Etkileri Nelerdir?

Kriz durumu bireylerde duygu, düşünce ve davranış karmaşası oluşturmaktadır. Yaşamdaki ani değişikliklerin ve yeni durumların üstesinden gelme ve bunlara uyum sağlama becerisi ise bireyden bireye değişebilmektedir. Kimi bireyler gelişmiş temel problem çözme becerilerine sahipken kimi bireyler ise bu becerilerden yoksundur.

Sosyal bir varlık olarak yaşamda yerini alan insan, geçmişten bugüne çeşitli kriz dönemlerini yaşamak zorunda kalmıştır. Yer değiştirme anlamına gelen “göç” davranışı ister gönüllü ister zorunlu olsun etkileri nedeniyle bu kriz dönemlerinden birisidir.

Toplumların ve bireylerin tarihsel süreçlerinde göç, nedenleri ve sonuçları açısından önemli bir yere sahiptir. Çünkü göç farklı insanların, farklı nedenlerle gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirmek zorunda kaldığı ve farklı sonuçları olan bir süreçtir (Yılmaz, 2005: 11).

Göç olgusu, insanlığın en eski tarihlerinden bu yana süregelen ve gelecekte de devam edecek olan, dünyanın her yerinde görülebilecek bir durumdur (Koçak ve Terzi, 2012: 164).

Göç, tüm dünyada milyonlarca insanı ve pek çok ülkeyi ilgilendiren bir kavram olarak ele alınmaktadır.

Ulusal ve uluslararası göç olgusu tarih boyunca toplumların ve bireylerin yaşamını ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal ve psikolojik bakımdan çok yönlü ve karmaşık bir biçimde etkilemiştir (Doğan, 1988: 1).

Psikolojiye Etkileri

Tarihsel olarak göçler, genellikle kıtlık, iç savaşlar, dinsel ve diğer şiddet olayları, soy kırım ve siyasi sürgün gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmakta ve insanlık için çok acılı süreçleri içermektedir. (İçduygu ve Sirkeci, 1999: 260). Bu özellikleri nedeniyle göç birçok disiplin tarafından incelenmiş ve her disiplinin bakış açısınca bir çözümlemesi yapılmıştır.

  • Göçün nedenleri, nereye göç edildiği, göç edilen yerde yaşanacak süre, göç ederken yaşanan duygular ve terk edilen yerde geride kalanlar, göç edilen yere uyum süreçleri ve orada yaşananlar “göçmen olarak adlandırılan bireylerin” psikolojik sağlığı için oldukça önemlidir.
  • Yer değiştirme sürecinde kişi çok duyarlı bir dönem yaşayabilir. Terk ettiği, geride bıraktığı her şeyi en iyi yönleriyle anımsar ve özler. Yeni arkadaşlar edinmekten kaçınabilir.
  • Yeni ortamın getirdiği olanakları fark edemeyebilir. Yaşadığı sosyal izolasyon nedeniyle doyurucu sosyal ilişkiler kuramayabilir.
  • Kriz yeni ve çok farklı bir ortamda normal bireylerin yaşayacağı bir durumdur. Yer değiştiren, yeni yerinde sosyal ilişkiler kurmada zorlanan kişiler için destekleyici bir çevre çok önemlidir, koruyucudur ve kriz durumunu önler (Sayıl ve diğerleri, 2000: 30).
  • Ayrıca, göçmen için “beden ve ruh sağlığına sahip olma, okulda ya da işinde başarı, o ülkede konuşulan dili konuşabilme, o ülke insanları ile ilişki kurabilme ve gereğinde destek alabilme, toplumsal çevreyle sağlıklı ilişki kurabilme, ülkesinde sahip olduğu sosyal-ekonomik kültür düzeyinde ve isterse kendi etnik topluluğu içinde yaşayabilme” gibi etkenler de kriz durumundan koruyucu etkiye sahiptir (Ekşi, 2002: 219).

 

Kaynak:https://www.doktorsitesi.com/psikolog-murat-erol/psikoloji/yozgat

Öğrenelim Portal

Bildiğinizi sanmanız, öğrenmemenizin en büyük düşmanıdır.

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Ülkemiz göçten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.Toplumca bu konuya geniş bir şekilde bakmamıza olanak sağladığınız için teşekkür ederiz.

  2. Ulusal ve uluslararası göç olgusu tarih boyunca toplumların ve bireylerin yaşamını ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal ve psikolojik bakımdan çok yönlü ve karmaşık bir biçimde etkilemiştir

  3. Sosyal bir varlık olarak yaşamda yerini alan insan, geçmişten bugüne çeşitli kriz dönemlerini yaşamak zorunda kalmıştır. Yer değiştirme anlamına gelen “göç” davranışı ister gönüllü ister zorunlu olsun etkileri nedeniyle bu kriz dönemlerinden birisidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı